بایگانی برچسب: تعرفه نگهداری سایت

قیمت نگهداری سایت
5 (2)

قیمت پشتیبانی سایت

قیمت نگهداری سایت | هزینه پشتیبانی سایت در سال 1403 بین 2/5میلیون تا 5میلیون تومان است. همچنین بر اساس میزان اقدامات و زمانی تعیین می شود که کارفرمایان انتظار دارند روی وب سایتشان انجام دهند. هر وب سایت بسته به انتظاراتی که از آن می رود مبلغی را به عنوان قیمت نگهداری سایت یا هزینه پشتیبانی […]